Handels- og medlemsbetingelser

Ved køb over internet har du 14 dages fortrydelsesret. Vælger du en startdato, som ligger inden for 14 dagefrafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. Har du købt workshop eller et forløb som fx. bootcamp el.lign. med startdato indenfor 14 dage efter købet, frafalder fortrydelsesretten. Kvittering for købet sendes til indtastede e-mailadresse. Kunden er ansvarlig for, at indtastede oplysninger er korrekte.

 

Generelt

Medlemskab er personligt og må ikke videresælges, overdrages eller lånes ud. Ved misbrug kan medlemskab annulleres uden refusion af eventuelt tilgodehavende.
Hele medlemskabet forudbetales ved indmeldelsen. Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af kontant medlemskab. Kan ikke sættes i bero.

 

Medlemskab – Særlige Tilbud

Generelt for tilbud: Medlemskabet gælder for den angivne periode og kan ikke ændres.

 

CORPI – Forløb

Ved forløb som fx Bootcamp. Der gives ikke gives kompensation, hvis et forløb må afbrydes eller ikke kan følges uanset årsag. Ved udeblivelse fra de fastlagte træningsgange erstattes disse ikke på anden måde.

 

Personoplysninger

Du giver med din underskrift på denne aftale samtykke til, at CORPI behandler og opbevarer de stam oplysninger, du har oplyst til denne aftale. Vi overholder GDPR-lov om opbevaring af oplysninger. Samtidigt giver du CORPI, tilladelse til at informere dig via e-mail om emner, som CORPI finder relevant. Du kan til enhver tid frabede dig fremtidige e-mails. Såfremt aftalen misligholdes af dig ved manglende betaling, forbeholder CORPI sig retten til at videregive dine oplysninger til tredje part.

 

Booking, fremmøde, afbud og venteliste

Booking, afbud m.m. kan kun ske gennem Facebook og vores e-mail: info@corpi.dk. Afbud skal ske senest 3 timer før holdstart. Events skal dog afmeldes 24 timer før start. Dette gælder også, hvis du står på venteliste.

 

Opbevaring af ejendele

CORPI er ikke ansvarlig for tab af eller skader på ejendele hverken som følge af tyveri, skader, ved forlæggelse eller på nogen anden vis.

 

Ændringer af priser

CORPI forbeholder sig retten til at foretage ændringer på gebyrer, produkter og medlemskaber. CORPI forbeholder sig retten til en gang årligt at foretage en prisregulering i den månedlige ydelse på løbende medlemskaber, svarende til udviklingen i forbrugerprisindeks uden at skulle varsle dette. Anden prisstigning vil blive varslet på din angivne e-mailadresse. Det er medlemmets ansvar at sikre, at CORPI altid har de korrekte person- og kontakt oplysninger

 

Ændringer generelt

CORPI har ret til at foretage ændringer i tilbud efter behov; eksempelvis åbningstider, skemaer, udbud, priser. Ændringer vil blive formidlet i så god tid som muligt.